Pekan paras ja urhoollisin kalliomaalaustietojen kerääjä, pitkäaikainen luotettava ystävä Eero Siljander oppaana